Dansresidens 2021 på Cameleonterna
2021 är det danskollektivet Johanssons pelargoner och dans som kommer till Sala och Cameleonterna.

Torsdag 18 november arrangeras ett publikt möte klockan 18.00.
Välkommen!

Johanssons pelargoner och dans är ett danskompani med yrkesverksamma dansare. (läs mer längre ner)
Dansresidenset sker i samarbete mellan Västmanlandsmusiken, Sala teaterförening, Riksteaterns Västmanland, Sala kommun och Sala Amatörteaterförening Cameleonterna. (vill du veta vad ett dansresidens är kan du läsa ännu längre ner)
Det här är tredje året som Cameleonterna är residensvärdar. Johanssons pelargoner och dans är på plats 13-17 september och återkommer 15-19 november. Då kommer det ett bli ett publikt möte (där de presenterar hur långt de kommit i sitt arbete).
(nu är vi lite längre ner)
Johanssons pelargoner och dans är ett danskollektiv och en produktionsplattform med över 10 års erfarenhet av scenkonstnärligt och danspedagogiskt arbete, främst för barn och unga men även för vuxen publik. Kollektivet arbetar för en tillgänglig och inkluderande scenkonst och för alla människors självklara plats i konst- och kulturliv. Under de senaste åren har kollektivet särskilt intresserat sig för interaktiva föreställningsformer för dans där publiken själv deltar i verket, vilket ger nya möjligheter att förkroppsliga en konstnärlig idé.
Under residenset kommer kollektivet att arbeta med sitt nya verk Medelgympa, som undersöker den speciella typ av samvaro som kan uppstå under ett gympapass. Medelgympa kommer att bli en interaktiv föreställning där publiken deltar genom att lyssna till instruktioner i hörlurar. Medelgympa är en scenkonsthändelse och ett gympapass, en reflektion och en aktion, en ritual och en meditation över kroppen och det kollektiva.
Medelgympa skapas av koreograferna Karin Wiklund och Annica Styrke i samarbete med ljuddesignern och kompositören Anna Haglund.
(nu är vi ännu längre ner)
Ett dansresidens är (eller ”residens” – det kan gälla även andra konstuttryck) är ett tillfälle för en konstnär att arbeta med sitt uttryck, utveckla en idé och kanske ta sig närmare en föreställning. Det kan också vara ett tillfälle där det sker ett möte, en interaktion med en publik, för att testa sånt som sedan kanske kommer att användas. Lite kort beskrivet.
Välkomna till Sala kommun Johanssons pelargoner och dans!
Första bilden: foto Tomas Gunnarsson
Andra bilden: foto Rebecka Holmström