På Cameleonterna händer det många olika saker.
Till exempel är vi en plats för dansresidens.
Ett residens ger en konstnär möjlighet till fördjupat arbete på en plats som inte är på hemmaplan. Här ges utrymme till fokuserat arbete, möte med en plats och möjlighet att träffa människor som bor och verkar där.
2019 hade vi koreografen och dansaren Johanna Fröjd på besök.
2020 var Mireia Piñol i Sala.
2021 var det Danskollektivet Johanssons pelargoner och dans som var på plats.

Men nu är vi framme vid 2022!
Efter vårens utlysning är vi glada att vi kunde bjuda in konstnärsduon Byström Källblad till Sala!
De består av dansaren/koreografen Anna Källblad och konstnären Helena Byström.
Tillsammans har de gjort flera produktioner. Senast föreställningen City Horses som just nu är på turné runt om i världen.

http://www.madein-theweb.com/V01/wp-content/uploads/2014/09/bystrom-kallblad-2.jpg

Den 18-30 oktober är de i Sala för att arbeta med sin kommande produktion som går under arbetsnamnet ”Den svarta tråden”. Så här beskriver de själva det nya projektet:

En kvinna sa Mitt liv är inte som en röd tråd, den är mera
svart. I ett nytt dansverk för offentliga rum vill vi utforska
kraften som i det dolda tagit kvinnor genom tragedier ge-
nom historien och som fortsätter att göra det varje dag.

I ett möte mellan samtida professionell dans och folkdans
vill vi under residenset utforska vår idé, repetera och skapa
material bl a genom workshops för och med lokala dansare
i alla åldrar som praktiserar någon form av folkdans. Folk-
dans från trakten eller någon annanstans, t ex ett folkdans-
lag, en grupp, individer och eller en kulturförening. Danser
är lätt bagage att bära med sig. Det sitter i kroppen. Samti-
digt syns de sällan i det offentliga rummet och tappas lätt
bort mellan generationer.

I samband med Dansresidenset finns en önskan om möte med det lokala – kulturlivet, intresserade, engagerade – vi som bor här i Sala kommun.

Under residenset finns det möjlighet för dansgruppen, folk-
danslaget – sådana som redan dansar eller som är nyfikna
på dansen – att möta Anna Byström och Helena Källblad
och delta i utforskandet av deras nya dansprojekt – Den
svarta tråden. Mötena kommer att ske i workshopform.

Kostymen är också en bärande del i den kommande pro-
duktionen. Därför söker de även personer som är intresse-
rade av hantverk/sömnad/dräkter för att ingå i sökandet
efter föreställningens klädedräkt. I slutet av residensperio-
den kommer intresserade att bjudas in till ett publikt möte
där vi kommer få se vad som hänt under dagarna i Sala
och vad som väntar i den kommande processen.

Hör gärna av dig om du eller din verksamhet vill komma i kontakt med Anna och Helena under deras residensperiod i Sala.

Och lördagen den 29 oktober klockan 16.00 blir det publikt möte på Cameleonternas teater (Portvaktsgatan 4 på Salbergaområdet) där vi alla kan ta del av fjorton dagars sökande efter ”Den svarta tråden”.

Läs mer om Källblad Byström här:

Källblad Byström

Föreställningen/projektet City Horses

 

Här har vi utlysningen för Dansresidens 2022!
Läs mer här nedanför eller ladda ner en pdf genom att klicka här.

Dansresidenset sker i samarbete mellan Västmanlandsmusiken, Sala teaterförening, Riksteaterns Västmanland, Sala kommun och Sala Amatörteaterförening Cameleonterna.