Verksamhetsåret 2022 kom Byström Källblad till Sala och årets Dansresidens!
Konstnärsduon Byström Källblad består av dansaren/koreografen Anna Källblad och konstnären Helena Byström.
Tillsammans har de gjort flera produktioner. Senast föreställningen City Horses som just nu är på turné runt om i världen.

http://www.madein-theweb.com/V01/wp-content/uploads/2014/09/bystrom-kallblad-2.jpg

Den 18-30 oktober 2022 var de i Sala för att arbeta med sin kommande produktion som går under arbetsnamnet ”Den svarta tråden”. Så här beskriver de själva det nya projektet:

En kvinna sa Mitt liv är inte som en röd tråd, den är mera
svart. I ett nytt dansverk för offentliga rum vill vi utforska
kraften som i det dolda tagit kvinnor genom tragedier ge-
nom historien och som fortsätter att göra det varje dag.

I ett möte mellan samtida professionell dans och folkdans
vill vi under residenset utforska vår idé, repetera och skapa
material bl a genom workshops för och med lokala dansare
i alla åldrar som praktiserar någon form av folkdans. Folk-
dans från trakten eller någon annanstans, t ex ett folkdans-
lag, en grupp, individer och eller en kulturförening. Danser
är lätt bagage att bära med sig. Det sitter i kroppen. Samti-
digt syns de sällan i det offentliga rummet och tappas lätt
bort mellan generationer.

I samband med Dansresidenset finns en önskan om möte med det lokala – kulturlivet, intresserade, engagerade – vi som bor här i Sala kommun.

Under residenset finns det möjlighet för dansgruppen, folk-
danslaget – sådana som redan dansar eller som är nyfikna
på dansen – att möta Anna Byström och Helena Källblad
och delta i utforskandet av deras nya dansprojekt – Den
svarta tråden. Mötena kommer att ske i workshopform.

Kostymen är också en bärande del i den kommande pro-
duktionen. Därför söker de även personer som är intresse-
rade av hantverk/sömnad/dräkter för att ingå i sökandet
efter föreställningens klädedräkt. I slutet av residensperio-
den kommer intresserade att bjudas in till ett publikt möte
där vi kommer få se vad som hänt under dagarna i Sala
och vad som väntar i den kommande processen.

Lördagen den 29 oktober klockan 16.00 var det publikt möte på Cameleonternas teater (Portvaktsgatan 4 på Salbergaområdet) där alla kunde ta del av fjorton dagars sökande efter ”Den svarta tråden”.